contact sitemap copyright

Amartya Sen | Tranzo | Prof. Van der Klink | Academische Werkplaats | Partners

Duurzame Inzetbaarheid
op de strategische agenda van uw organisatie?

Maak kennis met het ‘Werk als Waarde’ model van Prof. J.J.L. van der Klink

download hier de ‘Werk als Waarde’ poster (UKE)

Citaat 9: Medewerkers, transportsector

R1: Hoe belangrijk is het om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen? Ik vind dat heel belangrijk, maar lukt het om het in de praktijk te realiseren, wordt je er toe in staat gesteld? Ja in staat gesteld wel, als je er maar zelf achteraan blijft gaan en dragen. {…} Je mag een opleidingsplan invullen, maar er zal niemand dit oppakken en zeggen van goh, dat vinden we bij jou aansluiten en dat gaan we is voor je regelen.

{…}
R2: De invulling die jouw eigen manager daar aan geeft. De een onderkent het meer als de ander, is er ook meer mee bezig. Bij ons bedrijf zijn we toch meer op het resultaat gericht, wat ook hele goede aspecten heeft. Maar het is toch wel, het maakt niet uit hoe je er komt. En als jij vindt dat je daarbij competenties mist: dan moet jij dat maar aangeven, anders doe je er maar langer over om er te komen, zeg maar.

waarde:
kennis en vaardigheden ontwikkelen
werk-omzettingsfactor:
de respondenten identificeren een gemeenschappelijk knelpunt in het werk om hun kennis te ontwikkelen. Er is minimale ondersteuning in het daadwerkelijk realiseren van een opleidingsplan, ondanks mogelijkheden op papier. De prioriteit van de leidinggevende voor ontwikkeling van de werkende is tevens bepalend.
persoonlijke omzettingsfactor:
de respondenten identificeren de noodzaak van actieve coping, eigen initiatief om daadwerkelijk te werken aan persoonlijke competenties.

Uw partner in Gezond, Gemotiveerd en Competent Werken

Wij werken aan een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland. Vanuit onze merken adviseren en ondersteunen we werkgevers en werkenden gedurende hun hele werkzame leven. Zo zijn we van betekenis voor werkenden, organisaties en onze maatschappij.

HumanTotalCare helpt werkgevers zodat zij het beste team kunnen samenstellen en behouden, waardoor zij hun ambities kunnen realiseren. We zorgen ervoor dat medewerkers optimaal aan het werk zijn en blijven. Dat betekent gezond, gemotiveerd en competent aan het werk.

We zijn er voor alle werkenden. We geven ze (meer) regie en ondersteuning zodat zij, gedurende hun hele werkende leven, werk doen dat ze leuk vinden, dat aansluit bij wat ze kunnen en willen, waar ze van betekenis zijn en dat past bij het leven dat ze leiden.

Hoe we dat doen? Door het bieden van inzicht middels onderzoek. We creëren bewustzijn en bepalen de relevantie (vanuit geld, tijd, energie en sociale context), we bieden nieuwe perspectieven en ondersteunen zolang dat nodig is. We bieden daarbij op het juiste moment de juiste actie aan. Zo creëren we stap voor stap een duurzame gedragsverandering.

We doen dat vanuit verschillende merken: ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely en Focus. Ieder merk heeft zijn eigen specialisme. Binnen onze merken werken 1.500 medewerkers voor ruim 65.000 werkgevers en 1,5 miljoen werkenden.