contact sitemap copyright

Amartya Sen | Tranzo | Prof. Van der Klink | Academische Werkplaats | Partners

Duurzame Inzetbaarheid
op de strategische agenda van uw organisatie?

Maak kennis met het ‘Werk als Waarde’ model van Prof. J.J.L. van der Klink

download hier de ‘Werk als Waarde’ poster (UKE)

Citaat 8: Medewerksters, ouderenzorg

R1: Het is ook lastig, als er een bewoner over de gang blijft lopen en de weg kwijt is en niet weet wat ze moet doen, dan zou je ze het liefste even in de arm nemen en mee naar de kamer gaan en dan heb je daar even een 5 minuten gesprek waardoor die bewoner dan weer rustig blijft en niet over de gang blijft lopen, maar dat gaat gewoon niet… dat gaat gewoon echt niet: want als er eentje over de gang blijft lopen, worden er meestal ook nog een paar meer onrustig.
{…}

R2: 1 voor 1 roep ik dan. Je hebt maar 2 handen.
R3: Dat doe ik inderdaad ook, maar ik pro beer altijd wel mensen die dan naar de zaal gaan, die naar die activiteit gaan, probeer ik wel vast al als het kan wat voorwerk te doen. Ik doe vast het bed open omdat ik weet dat ze allemaal om 21.30 uur gaan bellen. Je kunt ze niet allemaal tegelijk helpen.

waarde:
toepassen van kennis en vaardigheden, eigen doelen stellen
werk-omzettingsfactor:
beperkte ruimte voor eigen keuzes door hoge werkdruk vanwege tekort aan personeel, in combinatie van een onrustige werkvloer,
persoonlijke omzettingsfactor:
De werkenden beschrijven de onwerkbaarheid van de werkomgeving die leidttot controleverlies. R3 accepteert de situatie wellicht meer, en heeft oog voor efficiënte trucs, om haar kennis en vaardigheden zo goed mogelijk toe te passen / haar zorgtaak zo goed mogelijk uit te voeren.

Uw partner in Gezond, Gemotiveerd en Competent Werken

Wij werken aan een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland. Vanuit onze merken adviseren en ondersteunen we werkgevers en werkenden gedurende hun hele werkzame leven. Zo zijn we van betekenis voor werkenden, organisaties en onze maatschappij.

HumanTotalCare helpt werkgevers zodat zij het beste team kunnen samenstellen en behouden, waardoor zij hun ambities kunnen realiseren. We zorgen ervoor dat medewerkers optimaal aan het werk zijn en blijven. Dat betekent gezond, gemotiveerd en competent aan het werk.

We zijn er voor alle werkenden. We geven ze (meer) regie en ondersteuning zodat zij, gedurende hun hele werkende leven, werk doen dat ze leuk vinden, dat aansluit bij wat ze kunnen en willen, waar ze van betekenis zijn en dat past bij het leven dat ze leiden.

Hoe we dat doen? Door het bieden van inzicht middels onderzoek. We creëren bewustzijn en bepalen de relevantie (vanuit geld, tijd, energie en sociale context), we bieden nieuwe perspectieven en ondersteunen zolang dat nodig is. We bieden daarbij op het juiste moment de juiste actie aan. Zo creëren we stap voor stap een duurzame gedragsverandering.

We doen dat vanuit verschillende merken: ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely en Focus. Ieder merk heeft zijn eigen specialisme. Binnen onze merken werken 1.500 medewerkers voor ruim 65.000 werkgevers en 1,5 miljoen werkenden.