contact sitemap copyright

Amartya Sen | Tranzo | Prof. Van der Klink | Academische Werkplaats | Partners

Duurzame Inzetbaarheid
op de strategische agenda van uw organisatie?

Maak kennis met het ‘Werk als Waarde’ model van Prof. J.J.L. van der Klink

download hier de ‘Werk als Waarde’ poster (UKE)

Citaat 6: werkende in de zakelijke dienstverlening

De snelheid waarmee je dingen kan doen en de autonomie waarmee je dingen kan doen is zo’n beetje wel de drijfveer die er achter zit, wat lekkerder is. Nou had ik bij bedrijf X, dat moet ik je eerlijk zeggen, volledig de vrije hand. {…} Ik denk het sparren op wat hogere niveaus, op strategisch niveau, tactisch niveau, maar vooral strategisch niveau leuk is. Dat houdt je bezig met een complexiteit en een totaliteit die je anders niet hebt.

waarde:
bijdrage aan de creatie van iets waardevols, toepassen van kennis en vaardigheden
werk-omzettingsfactor:
de regelruimte voor de eigen aanpak van werk en de mogelijkheid tot inhoudelijk sparren op hoger strategisch niveau dragen bij aan de waarde: ‘toepassen van kennis en vaardigheden’. De uitdaging qua complexiteit en totaliteit draagt bij aan de uitdaging van de werkende voor de creatie van iets waardevols
persoonlijke omzettingsfactor: de ambitieuze drijfveren van de werknemer zorgen voor hoge verwachtingen ten aanzien van werk: autonomie, snelheid en strategische uitdaging.

Uw partner in Gezond, Gemotiveerd en Competent Werken

Wij werken aan een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland. Vanuit onze merken adviseren en ondersteunen we werkgevers en werkenden gedurende hun hele werkzame leven. Zo zijn we van betekenis voor werkenden, organisaties en onze maatschappij.

HumanTotalCare helpt werkgevers zodat zij het beste team kunnen samenstellen en behouden, waardoor zij hun ambities kunnen realiseren. We zorgen ervoor dat medewerkers optimaal aan het werk zijn en blijven. Dat betekent gezond, gemotiveerd en competent aan het werk.

We zijn er voor alle werkenden. We geven ze (meer) regie en ondersteuning zodat zij, gedurende hun hele werkende leven, werk doen dat ze leuk vinden, dat aansluit bij wat ze kunnen en willen, waar ze van betekenis zijn en dat past bij het leven dat ze leiden.

Hoe we dat doen? Door het bieden van inzicht middels onderzoek. We creëren bewustzijn en bepalen de relevantie (vanuit geld, tijd, energie en sociale context), we bieden nieuwe perspectieven en ondersteunen zolang dat nodig is. We bieden daarbij op het juiste moment de juiste actie aan. Zo creëren we stap voor stap een duurzame gedragsverandering.

We doen dat vanuit verschillende merken: ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely en Focus. Ieder merk heeft zijn eigen specialisme. Binnen onze merken werken 1.500 medewerkers voor ruim 65.000 werkgevers en 1,5 miljoen werkenden.