contact sitemap copyright

Amartya Sen | Tranzo | Prof. Van der Klink | Academische Werkplaats | Partners

Duurzame Inzetbaarheid
op de strategische agenda van uw organisatie?

Maak kennis met het ‘Werk als Waarde’ model van Prof. J.J.L. van der Klink

download hier de ‘Werk als Waarde’ poster (UKE)

Citaat 5: werkende in de ICT

Dat het niet heel helder is van: ‘waar gaan we dit overleg voor?’ {…} Kleinere overleggen dat gaat nog wel, als we met drie of vier mensen zijn, want dan weet je van nou dan gaat het ergens heen, heb je wat makkelijk te sturen. Maar als het groter is, echt, eh, bijvoorbeeld een teamoverleg, waarbij er nog wat andere dingen en heleboel mensen zijn, zeg maar zo’n 15, het complete team, ja dan pff.. Dan cijfer ik mezelf weg, en dan ben ik redelijk op de achtergrond. Dan ben ik ook heel passief. Kijk ik eerst op mijn klok van hoe lang hebben we nog…

waarde:
Kennis en vaardigheden toepassen, Betekenisvol werkcontact kunnen onderhouden, Bijdragen aan belangrijke beslissingen
werk-omzettingsfactor:
De opzet (grootte en structuur) en het doel van het werkoverleg hebben een effect op de coping-stijl van de werkende
persoonlijke omzettingsfactor:
De context van het werkoverleg leidt tot een passieve en vermijdende coping van de werkende in het groepsoverleg. Dit belemmert het realiseren van meerdere waarden.

Uw partner in Gezond, Gemotiveerd en Competent Werken

Wij werken aan een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland. Vanuit onze merken adviseren en ondersteunen we werkgevers en werkenden gedurende hun hele werkzame leven. Zo zijn we van betekenis voor werkenden, organisaties en onze maatschappij.

HumanTotalCare helpt werkgevers zodat zij het beste team kunnen samenstellen en behouden, waardoor zij hun ambities kunnen realiseren. We zorgen ervoor dat medewerkers optimaal aan het werk zijn en blijven. Dat betekent gezond, gemotiveerd en competent aan het werk.

We zijn er voor alle werkenden. We geven ze (meer) regie en ondersteuning zodat zij, gedurende hun hele werkende leven, werk doen dat ze leuk vinden, dat aansluit bij wat ze kunnen en willen, waar ze van betekenis zijn en dat past bij het leven dat ze leiden.

Hoe we dat doen? Door het bieden van inzicht middels onderzoek. We creëren bewustzijn en bepalen de relevantie (vanuit geld, tijd, energie en sociale context), we bieden nieuwe perspectieven en ondersteunen zolang dat nodig is. We bieden daarbij op het juiste moment de juiste actie aan. Zo creëren we stap voor stap een duurzame gedragsverandering.

We doen dat vanuit verschillende merken: ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely en Focus. Ieder merk heeft zijn eigen specialisme. Binnen onze merken werken 1.500 medewerkers voor ruim 65.000 werkgevers en 1,5 miljoen werkenden.