contact sitemap copyright

Amartya Sen | Tranzo | Prof. Van der Klink | Academische Werkplaats | Partners

Duurzame Inzetbaarheid
op de strategische agenda van uw organisatie?

Maak kennis met het ‘Werk als Waarde’ model van Prof. J.J.L. van der Klink

download hier de ‘Werk als Waarde’ poster (UKE)

Citaat 2: werkende in re-integratiesector

Ik heb overal een mening over. Het is natuurlijk niet altijd verstandig om die uit te spreken, maar ik denk ook als het om het werk gaat, ik vind het wel heel fijn als daar ook wat mee gedaan wordt. En dan hoef ik niet per se de uiteindelijke beslissing te maken, maar ik vind het wel fijn om mijn ideeën te laten meenemen in het maken van die beslissing. {…} Kijk en als iemand een andere mening heeft, prima, als hij het goed kan beargumenteren dan kan ik ook nog wel overtuigd worden, maar als het puur op basis van gevoel is, vind ik dat bijvoorbeeld heel lastig, als er dan niet naar mijn argumenten geluisterd wordt.

waarde:
betrokken worden bij belangrijke beslissingen, eigen doelen stellen
werk-omzettingsfactor:
De ruimte voor eigen inbreng van ideeën en collega’s die haar argumenten meewegen in besluit hebben invloed op de realisatie van deze waarde.
persoonlijke omzettingsfactor:
Het karakter van de werkende en haar attitude ten aanzien van een correct besluitvormingsproces kan haar belemmeren in het realiseren van haar eigen inbreng.

Uw partner in Gezond, Gemotiveerd en Competent Werken

Wij werken aan een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland. Vanuit onze merken adviseren en ondersteunen we werkgevers en werkenden gedurende hun hele werkzame leven. Zo zijn we van betekenis voor werkenden, organisaties en onze maatschappij.

HumanTotalCare helpt werkgevers zodat zij het beste team kunnen samenstellen en behouden, waardoor zij hun ambities kunnen realiseren. We zorgen ervoor dat medewerkers optimaal aan het werk zijn en blijven. Dat betekent gezond, gemotiveerd en competent aan het werk.

We zijn er voor alle werkenden. We geven ze (meer) regie en ondersteuning zodat zij, gedurende hun hele werkende leven, werk doen dat ze leuk vinden, dat aansluit bij wat ze kunnen en willen, waar ze van betekenis zijn en dat past bij het leven dat ze leiden.

Hoe we dat doen? Door het bieden van inzicht middels onderzoek. We creëren bewustzijn en bepalen de relevantie (vanuit geld, tijd, energie en sociale context), we bieden nieuwe perspectieven en ondersteunen zolang dat nodig is. We bieden daarbij op het juiste moment de juiste actie aan. Zo creëren we stap voor stap een duurzame gedragsverandering.

We doen dat vanuit verschillende merken: ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely en Focus. Ieder merk heeft zijn eigen specialisme. Binnen onze merken werken 1.500 medewerkers voor ruim 65.000 werkgevers en 1,5 miljoen werkenden.