contact sitemap copyright

Amartya Sen | Tranzo | Prof. Van der Klink | Academische Werkplaats | Partners

Duurzame Inzetbaarheid
op de strategische agenda van uw organisatie?

Maak kennis met het ‘Werk als Waarde’ model van Prof. J.J.L. van der Klink

download hier de ‘Werk als Waarde’ poster (UKE)

Citaat 12: zelfde medewerker, chemische industrie

R1: Ik kon m’n dag zelf indelen, ik kon m’n werk zelf indelen, ik kon m’n prioriteiten tot op zekere hoogte, voor mij in voldoende mate, zelf bepalen. Totdat toch die organisatie door aan de ene kant de systemen en globalisering steeds meer in een bepaald keurslijf gedwongen werd van nou, zo doen we het allemaal standaard processen. Ik kom weinig nieuwe dingen tegen.

{…}
R1: Ik vind creativiteit zo’n groot woord, maar als op een gegeven moment een kader wordt aangegeven waarbinnen iets geïmplementeerd moet worden, dat kan dan wetgeving zijn, dat kan duurzame inzetbaarheid zijn, dat soort setting, daarmee aan de gang gaan en dat inhoud proberen te geven. Dat zou voor mij motiverend zijn en zou ik zeggen: Ja dat zou ik graag doen.

waarde:
eigen doelen stellen, kennis en vaardigheden ontwikkelen, bijdragen aan de creatie van iets waardevols
werk-omzettingsfactor:
toegenomen keurslijf door globalisering, beperkte ontwikkelingskansen en mogelijkheden voor het vormgeven van eigen creativiteit
persoonlijke omzettingsfactor:
de werkende wenst meer inhoudelijke uitdaging, en schetst welke werk-omzettingsfactoren zullen bijdragen aan een betere realisatie van werkwaarden en (dus) duurbare inzetbaarheid.

Uw partner in Gezond, Gemotiveerd en Competent Werken

Wij werken aan een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland. Vanuit onze merken adviseren en ondersteunen we werkgevers en werkenden gedurende hun hele werkzame leven. Zo zijn we van betekenis voor werkenden, organisaties en onze maatschappij.

HumanTotalCare helpt werkgevers zodat zij het beste team kunnen samenstellen en behouden, waardoor zij hun ambities kunnen realiseren. We zorgen ervoor dat medewerkers optimaal aan het werk zijn en blijven. Dat betekent gezond, gemotiveerd en competent aan het werk.

We zijn er voor alle werkenden. We geven ze (meer) regie en ondersteuning zodat zij, gedurende hun hele werkende leven, werk doen dat ze leuk vinden, dat aansluit bij wat ze kunnen en willen, waar ze van betekenis zijn en dat past bij het leven dat ze leiden.

Hoe we dat doen? Door het bieden van inzicht middels onderzoek. We creëren bewustzijn en bepalen de relevantie (vanuit geld, tijd, energie en sociale context), we bieden nieuwe perspectieven en ondersteunen zolang dat nodig is. We bieden daarbij op het juiste moment de juiste actie aan. Zo creëren we stap voor stap een duurzame gedragsverandering.

We doen dat vanuit verschillende merken: ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely en Focus. Ieder merk heeft zijn eigen specialisme. Binnen onze merken werken 1.500 medewerkers voor ruim 65.000 werkgevers en 1,5 miljoen werkenden.