contact sitemap copyright

Amartya Sen | Tranzo | Prof. Van der Klink | Academische Werkplaats | Partners

Duurzame Inzetbaarheid
op de strategische agenda van uw organisatie?

Maak kennis met het ‘Werk als Waarde’ model van Prof. J.J.L. van der Klink

download hier de ‘Werk als Waarde’ poster (UKE)

Citaat 11: Medewerkers, facilitaire dienst bij GGZ

R1: Je moet veel meer werk gaan doen met minder mensen en dat is op zich ook niet zo erg als dat een week is of een maand, maar dat duurt nu al jaren en bij ons is het zo, als je vrij bent, roostervrij, of wat dan ook, dat kan wel, maar dan word je teruggeroepen om op roostervrije dagen te komen werken. Als ik morgen vrij wil zijn en ik moet echt vrij zijn en collega X is roostervrij, dan is het collega X., kan jij terugkomen? Roostervrij is roostervrij, dat is je privé en je doet het allemaal wel onder elkaar hoor, maar de druk wordt wel heel hoog.

{…}
R2: Je bent collegiaal naar je medewerker toe of naar je collega, ook loyaal naar je baas want die vindt het prima dat jij het zo oplost, maar wij maken er ons probleem van, terwijl het probleem bij het bedrijf ligt.

waarde:
toepassen kennis en vaardigheden,
betekenisvolle contacten behouden op het werk
werk-omzettingsfactor:
duidelijke gemeenschappelijke factor: tekort aan personeel veroorzaakt chronisch hoge werkdruk. Personeel wordt gedwongen oplossingen voor problemen te zoeken die buiten de structuren van het werk omgaan (in de informele – vaak privé – regelruimte).
persoonlijke omzettingsfactor:
Beide werknemers identificeren de loyaliteit als essentiële conversiefactor om druk aan te kunnen. Ze behouden graag hun baan, ook al gaat dit van tijd tot tijd ten koste van hun privé leven.

Uw partner in Gezond, Gemotiveerd en Competent Werken

Wij werken aan een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland. Vanuit onze merken adviseren en ondersteunen we werkgevers en werkenden gedurende hun hele werkzame leven. Zo zijn we van betekenis voor werkenden, organisaties en onze maatschappij.

HumanTotalCare helpt werkgevers zodat zij het beste team kunnen samenstellen en behouden, waardoor zij hun ambities kunnen realiseren. We zorgen ervoor dat medewerkers optimaal aan het werk zijn en blijven. Dat betekent gezond, gemotiveerd en competent aan het werk.

We zijn er voor alle werkenden. We geven ze (meer) regie en ondersteuning zodat zij, gedurende hun hele werkende leven, werk doen dat ze leuk vinden, dat aansluit bij wat ze kunnen en willen, waar ze van betekenis zijn en dat past bij het leven dat ze leiden.

Hoe we dat doen? Door het bieden van inzicht middels onderzoek. We creëren bewustzijn en bepalen de relevantie (vanuit geld, tijd, energie en sociale context), we bieden nieuwe perspectieven en ondersteunen zolang dat nodig is. We bieden daarbij op het juiste moment de juiste actie aan. Zo creëren we stap voor stap een duurzame gedragsverandering.

We doen dat vanuit verschillende merken: ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely en Focus. Ieder merk heeft zijn eigen specialisme. Binnen onze merken werken 1.500 medewerkers voor ruim 65.000 werkgevers en 1,5 miljoen werkenden.